Акционерското друштво за финансиски лизинг ЕВРОЛИЗ АУТО ДООЕЛ Скопје е компанија специјализирана за финансиски лизинг на патнички и комерцијални возила. Основана е во Скопје во мај 2008 година како ќерка фирма на Еврохолд АД Софија.

Нашите предности: флексибилност, лојалност кон клиентите и партнерите, брза и ефикасна услуга, како и имплементација на иновативни идеи за нови производи и услуги.

Тоа создава можност за брзо услужување на клиентите и високо ниво на услуга – помош при избор на возилото, услови за финансирање во согласност со потребите на клиентот како и квалитетен пакет за осигурување.

Нашата компанија работи по многу едноставна процедура која ја избегнува непотребната администрација и овозможува потпишувањето на договорот и примопредавањето на возилото да се заврши најбрзо и најефикасно. 

Ве молиме оценете ja веб страницата

Дизајн
 
5.44
Функционалност
 
4.63
Објаснување
 
4.75
Гласови: 16 Погледи: 74557

Our offices


Контакт формулар >